Thursday, May 9, 2013

لویی پاستور

ای پدر و مادر، ای گم‌شدگان عزیز،
 من همه‌چیز خود را به شما مدیون هستم.»

No comments:

Post a Comment