Monday, January 23, 2017

حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی


با آن سبک روحی گل وان لطف شه برگ سمن 
 چون او ببیند روی تو هر برگ او گردد سه من

ای گلشن تو زندگی وی زخم تو فرخندگی 
 وی بنده ات را بندگی بهتر ز ملک انجمن

گفتی که جان بخشم تو را نی نی بگو بکشم تو را 
 تا زنده ای باشم تو را چون شمع در گردن زدن
زاهد چه جوید رخم تو عاشق چه جوید زخم تو 
 آن مرده ای اندر قبا این زنده ای اندر کفن
آن در خلاص جان دود وین عشق را قربان شود 
 آن سر نهد تا جان برد وین خصم جان خویشتن
ای تافته در جان من چون آفتاب اندر حمل 
 وی من ز تاب روی تو همچون عقیق اندر یمن
( حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی

No comments:

Post a Comment