Tuesday, April 30, 2013

مادر خوبم، روزت مبارک

تقدیم به آنی که بهشت زیر پایش جا دارد
به مادرم...
که مهرش تا
ابد در دلم جای دارد
تو بهترین
گل، میان شهر گلهایی
تو رنگ
آفتابی،
شب که می رسد، مثل
ستاره،
گوئیا
مهتابی
مادر خوبم، روزت مبارک

مادر


مادر،
ای لطیف ترین
گل بوستان هستی،
ای
باغبان هستی من،
گاهِ روییدنم
باران مهربانی بودی
 که به آرامی سیرابم کند
گاهِ پروریدنم
آغوشی گرم که بالنده ام سازد


شهرياروفائي
نيست در گل ها بنال اي بلبل مسكين
كز اين گلا پس ازماهم فراوان رويد از گل ها
شهريار


ناصرخسرو


اندک اندک علم
یابد نفس چون عالی شود
قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود


سنایی

کی شناسد قیمت و مقدار دُر بی‌معرفت
کی شناسد قدر مشک آهوی خرخیز و ختن؟