Tuesday, February 16, 2016

به مناسبت چهارصدو پنجاه و دومین زادروزگالیله ئو گالیله ئی

به مناسبت چهارصدو پنجاه و دومین زادروزگالیله ئو گالیله ئی
منافات ‫#‏کلیسا‬ با علم !!!
تالار دادگاه زیبا و مجلل بود میزها و چوکی های مزین و اشیای 
گرانقیمتی که در دیوارها و سقف ها و گوشه های تالار جایگزین
شده بودند و هر بیننده را بخود مجذوب میساخت.
درین میان تابلوهای پر زرق و برق و گرانبها و نقاشی های گوناگون
سه اقنوم ( پدر, پسر و روح القدس) بیشتر جلوه میکرد.
سکوت گنگی فضای تالار را فرا گرفته بود.
زبانها در بی حرکتی کامل و لبها به هم دوخته شده بودند,
بازهم محکمه دیگری درکار بود و مجلس کلیسا و اعضای ‫#‏تفتیش_عقاید‬ پیرامون
جزای پیرمردی که جرمش خیلی سنگین بود میبایست
رای بدهند.
لحظاتی بعد حکم نهای اعلام گردید و صدای بلند کشیش توجه همه
را جلب کرد.
همه بهت زده به او مینگریستند و چهره غیر نرمال ابروهای درهم کشیده عینک
جلادار و لباس دراز و قیمتی اوکه مخصوص پدران روحانی بود و به حضار تلقین
میکرد که اوبعد از عیسی دومین پسر بلافضل خداست!!
حکم قتل پیرمردی را صادر کرد.
پیرمرد مجرم بعد از شنیدن اعلام جرم رنگش پرید و بلافاصله در پیشگاه پدر بزرگوار روحانی و در برابر مجسمه مسیح زانو زد و طلب عفو نمود.
میدانید او چه جرم بزرگی را انجام داده بود؟
(( پیرمرد بیچاره فقط قایل به ‫#‏حرکت_زمین‬ بود و بس )) حتما" این مجرم جنایتکار را شناختید !
بله او همان"گالیله" بود
بیچاره گالیله نیز که روزی با دوربین کوچکی به آسمان و ستاره گان
نگاه میکرد و قایل به حرکت آنها بود, کلیسا آنرا به زندان انداخته
و چنان تحت شکنجه قرار داد که ناچار شد راجع به بطلان عقیده
خود در پیش ‫#‏پاپها‬ توبه کند.
گالیله پیرو مذهب ‫#‏کاتولیک‬ از دین مسیحیت بود
در فیزیک، نجوم، ریاضیات و فلسفه علم تبحر داشت و یکی از
پایه‌گذاران تحول علمی و گذار به دوران دانش نوین بود.
بخشی از شهرت وی به دلیل تأیید نظریه کوپرنیک مبنی بر مرکزیت نداشتن زمین در جهان است که منجر به محاکمه وی در دادگاه
تفتیش عقاید شد.
به باور گالیله «بدون ابزار شناخت علمی نمی‌توان به علم دست یافت.»
او معتقد بود که: «برای شناخت علمی بجای گمانه زنی، باید هر چیز را اندازه گیری و سنجش کرد.
آنچه را که نمی‌توان اندازه گرفت را نیز باید کوشش کرد که قابل اندازه گیری کرد.»
او همچنین نوشت که: «قانون طبیعت با زبان مادی نوشته شده‌است.»
روش علمی تازه نخستین گام اساسی بشر بسوی کشف یک دنیای تازه بود و راه را برای انقلاب علمی و فنی و اختراعات تازه و دگرگون ساز گشود.
دوران نوزایی در حقیقت دوران آزادی انسان از قید و بند طبیعت و نیز
جهل خود خواسته انسان بود. طبیعت دیگر چیزی نبود که ماورا
انسان قرار گرفته باشد و انسان تنها چیزهایی درباره اش می‌داند،
بلکه طبیعت به موضوع کار، تجربه و کاربرد انسان تبدیل شد.
گالیله با تلسکوپی که خود ساخته بود به رصد آسمان‌ها پرداخت
و توانست جزئیات سطح ماه را مشاهده کند.
متن توبه نامه گالیله:
(( من گالیله در هفتادمین سال زنده گی خویش در مقابل حضرات
( خطاب به پاپ و کشیشان) به زانو در آمده و درحالتی که کتاب مقدس (انجیل) را پیش چشم دارم و با دستهای خود آنرا لمس میکنم توبه مینمایم و ادعای خالی از حقیقت "حرکت زمین" را انکار میکنم
و آنرا منفور میدانم
.

No comments:

Post a Comment