Wednesday, May 20, 2015

ﮔﺮ ﻣﯽ ﻧﺨﻮﺭﯼ ﻃﻌﻨﻪ ﻣﺰﻥ ﻣﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﻧﺨﻮﺭﯼ ﻃﻌﻨﻪ ﻣﺰﻥ ﻣﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍ

ﺑﻨﯿﺎﺩ ﻣﮑﻦ ﺗﻮ ﺣﯿﻠﻪ ﻭ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ
ﺗﻮ ﻏﺮﻩ ﺑﺪﺍﻥ ﻣﺸﻮ ﮐﻪ ﻣِﯽ ﻣﯽ ﻧﺨﻮﺭﯼ
ﺻﺪ ﻟﻘﻤﻪ ﺧﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻏﻼﻡ ﺍﺳﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ
روز بزرگداشت حکیم عمرخیام گرامی باد

خیام

No comments:

Post a Comment