Thursday, November 10, 2016

حضرت حافظزلف بر باد مده تا نَدَهی بر بادم
ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم
یار بیگانه مشو تا نَبَری از خویشم 
غم اَغیار مخور تا نکُنی ناشادم
حضرت حافظ
اثر: کیارش نادری

No comments:

Post a Comment