Thursday, November 10, 2016

تفالی به حافظ


صد مُلک دل به نیم نظر میتوان خرید
خوبان در این معامله تقصیر می کنند...

تفالی به حافظ ...اثری ماندگار...به شیوه درویش عبدالمجید، دست توانای استاد مجتبی ملک زاده...

No comments:

Post a Comment