Wednesday, June 26, 2013

خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی

خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی،
 به تأیید اکثر محققین و کارشناسان شعر و ادب،و برخی ادیبان 
غربی نظیر گوته و جان پین و آندره ژید، بزرگترین شاعر
 تاریخ شعر در جهان است[۱]. زادگاه و آرامگاه وی در شیراز است،
 (۷۱۶ - ۷۹۲ هجری قمری) برابر با (۲۶/۱۳۲۵ - ۹۰/۱۳۸۹ میلادی)اشعار او بواسطه

ز صدای سخن عشق ندیدم خوش‌تر 
یادگاری که در این گنبـد دوار بماند
 معانی دقیق پنهان در درون غزل و تصویر سازی خیال انگیز 
و پیوند عشق زمینی و عرفانی شهرت دارد.

No comments:

Post a Comment