Tuesday, June 18, 2013

حکیم ابولقاسم فردوسی

ز دانا تو نشنیدی این داستان
 که برگوید از گفته باستان
که گر دو برادر نهد پشت پشت
 تن کوه را باد ماند به مشت

No comments:

Post a Comment