Tuesday, April 30, 2013

ز دانا تو نشنیدی این داستان

تو نشنیدی این داستان
که برگوید از گفته باستان
که گر دو برادر نهد پشت پشت
تن کوه را باد ماند به مشت

No comments:

Post a Comment