Saturday, April 13, 2013

بوشهر تسلیت


نپرس کجا میروم
نپرس چه کسیست
نپرس بچه ات بود
نپرس برادرت بود
نپرس خواهرت بود
این همه ی کسم بود
کمک هم نمیخواهم
گودالی برایش میکنم
به خاک میسپارمش
کمک هم نمیخواهم

بوشهر تسلیت

No comments:

Post a Comment