Thursday, May 30, 2013

فریدون مشیری


دلی از بوی گل ، سر مست داری
کتاب و ساغری در دست داری
دلی را هم اگر خشنود کردی
به گیتی هر چه شادی هست داری

هوا خرم ، چمن تازه ، زمین تر
صفا در پای گندم زار ، خوشتر

امید تازه را دریاب و بنشین
غم دیرینه را بگذار و بگذر

فریدون مشیری

No comments:

Post a Comment