Sunday, May 26, 2013

حافظ

دلت به   وصل    گل  اي بلبل چمن خوش باد
 كه   در چمن   همه    گلبانگ  عاشقانة  تست
حافظ

No comments:

Post a Comment