Thursday, November 21, 2013

چارلی چاپلین

عادت ندارم درد دلم را به هر کسی بگویم ..!


پس خاکش میکنم زیر چهره ی خندانم ،


تا همه فکر کنند ،


نه دردی دارم و نه قلبی ...چارلی چاپلین

No comments:

Post a Comment