Wednesday, January 23, 2013

ستیون هاوکینگ-- در آنسوی هر سیاهچاله

شاید سالها طول بکشد تا صحت و سقم نظریه های جدید استیون هاوکینگ روشن شود زیرا آنقدر تازگی دارد که عجیب به نظر می رسد. اما عجیب تر از آن مغز این مرد است که این نظزیه پردازی ها و رهگشائیها از آن می تراود. او برای محاسبات طولانی و پیچیده ریاضی و نجومی خود حتی از نوشتن ارقام روی کاغذ محروم است و باید همه این عملیات بغرنج را در مغز خود انجام بدهد و نتایج را در حافظه اش نگهدارد بدینگونه فقط با مغزش زنده است و به قول دکارت چون فکر می کند پس وجود دارد.

اما این موجود , این آدم معلول و نحیف و عاجز از تحرک و تکلم یک سرمشق است . . . .

برای آن ها که با امید و استقامت و تلاش , بیگانه اند . . .

برای آن ها که تواناییهای انسان و ارزش اندیشه ی ژرف و سالم و سازنده را دست کم می گیرند . . .

برای بدبین ها و منفی باف ها که در افق دید خود جهان را به گونه سیاهچاله ای مخوف و ظلمانی می بینند . . . .

به سخن استیون هاوکینگ : ( در آنسوی هر سیاهچاله , سپید چشمه ای وجود دارد )

No comments:

Post a Comment