Friday, March 29, 2013

مارک تواین

بيست سال بعد، بابت كارهايی
كه نكرده ای بيشتر افسوس می خوری
تا بابت كارهايی كه كرده ای. بنابراين،
روحيه تسليم پذيری را كنار بگذار،
از حاشيه امنيت بيرون بيا، جستجو كن،
بگرد، آرزو كن و كشف كن!

مارک تواین


No comments:

Post a Comment