Sunday, March 24, 2013

صادق هدایت

گاهی دیوانگیم گل میکند، میخواهم بروم دور خیلی دور،
یک جایی که خودم را فراموش بکنم. فراموش بشوم، گم بشوم،
نابود بشوم، میخواهم از خودم بگریزم، بروم خیلی دور،
یک جایی بروم که کسی مرا نشناسد، کسی زبان مرا نداند،
می خواهم همه چیز را در خود حس بکنم...

صادق هدایت


No comments:

Post a Comment