Tuesday, March 19, 2013

ای نوبهار خندان از لامکان رسیدی


ای نوبهار خندان از لامکان رسیدی
چیزی بیار مانی از یار ما چه دیدی
خندان و تازه رویی سرسبز و مشک بویی
همرنگ یار مایی یا رنگ از او خریدی

No comments:

Post a Comment

واقعیت یعنی همین