Friday, March 15, 2013

استیو جابز


مرگ یک واقعیت مفید و هوشمند زندگی است.
هیچ کس دوست ندارد که بمیرد حتی آن‌هایی که
می‌خواهند بمیرند و به بهشت وارد شوند.
ولی با این وجود مرگ واقعیت
مشترك در
زندگی همه‌ی ماست. شاید مرگ بهترین
اختراع زندگی باشد چون مأمور ایجاد تغییر و تحول است.
مرگ کهنه‌ها را از میان بر می‌دارد
و راه را برای تازه‌ها باز می‌کند.
یادتان باشد که زمان شما محدود است
پس زمانتان را با زندگی کردن در زندگی دیگران هدر ندهید
. هیچ وقت در دام غم و غصه نیافتید و هیچ وقت نگذارید که
هیاهوی دیگران صدای درونی شما را خاموش کند.
و از همه مهمتر این که شجاعت این را داشته باشید
که از احساس قلبی تان و ایمانتان پیروی کنید...!

استیو جابز

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل