Tuesday, February 12, 2013

حسین منزوی--ما خویش ندانستیم بیداریمان از خواب

ما خویش ندانستیم بیداریمان از خواب
گفتند:که بیدارید،گفتیم:که بیداریم!
دوران شکوه باغ از خاطرمان رفته ست
امروز که صف در صف خشکیده و بی باریم...

حسین منزوی

No comments:

Post a Comment