Wednesday, April 23, 2014

ﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ

ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺭﻭﺩ ﮔﺬﺷﺖ .
ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺭﻭﺩ
_ ﺍﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﮔﻞ ﺁﻟﻮﺩ _
ﮔﺬﺷﺖ .
ﺑﺎﻝ ﺍﻓﺸﺎﻧﯽِ ﺁﻥ ﺟﻔﺖِ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺭﺍ
ﺩﺭ ﺍﻓﻖ، ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ،
ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻥ ﺑﺎﻻﺑﺎﻝ
ﺩﺷﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺑﺮ
ﺁﺷﺘﯽ ﺩﺍﺩﻧﺪ؟
ﺭﺍﺳﺘﯽ ﺁﯾﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺭﻓﺖ ﻭُ ﻧﻤﺎﻧﺪ
ﺭﺍﺳﺘﯽ ﺁﯾﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺷﻌﺮﯼ ﺩﺭ ﻣﺪﺡِ
ﺷﻘﺎﯾﻖ ﻫﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪ؟
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ

No comments:

Post a Comment