Saturday, October 12, 2013

قیصر امین پور

خوشا هر باغ را بارانی از سبز
خوشا هر دشت را دامانی از سبز
برای هر دریچه سهمی از نور
لب هر پنجره گلدانی از سبز
.
.
.
قیصر امین پور

No comments:

Post a Comment