Tuesday, October 22, 2013

خیام

زین دهــــــــر که بود مـــــــدتی منزل ما
نامد به جز از بــــــلا و غــــــــم حاصل ما
افسوس که حل نگشت یک مشــکل ما
رفتیمــــــــو هزار حســــــــرت اندر دل ما

خیام

No comments:

Post a Comment